سوالات متداول دربیمه بدنه

*مزایای بیمه بدنه چیست ؟

بیمه بدنه اتومبیل بیمه گذار را در برابر حوادث وبلایا تحت پوشش قرار می دهد وچنانچه مقصر حادثه باشد ویا بیمه شخص ثالث مقصر حادثه برای خسارت واقع شده کفایت نکند.بیمه بدنه می تواند مابه التفاوت خسارت را جبران نماید.

 سفارش آنلاین بیمه بدنه              صفحه اصلی بیمه ایران  

 www.bimehirani.com

*بطور کلی کلمات واصطلاحات رایج در بیمه بدنه اتومبیل را نام ببرید؟

بیمه بدنه(بیمه اتومبیل-بیمه ماشین-بیمه خودرو):بیمه نامه -پیشنهاد بیمه بدنه-خطرات اصلی-خطرات تبعی-آتش سوزی-انفجار-صاعقه-حادثه-خسارت-خسارت کلی-سرقت-دزدی درجا-سرقت در جای کلی-بلایای طبیعی-خسارت ناشی از رنگ واسید پاشی-شکست شیشه-افزایش ارزش وسیله نقلیه بعلت نوسان قیمت-غرامت تعمیرگاه-غرامت عدم استفاه از وسیله نقلیه در مدت تعمیر-بازدید اولیه -کارشناسی بازدید اولیه

 سفارش آنلاین بیمه بدنه              صفحه اصلی بیمه ایران  

 www.bimehirani.com

 *مدارک لازم جهت صدور بیمه بدنه بیمه ایران چیست ؟

۱-اصل وکپی بیمه نامه  بدنه و بیمه شخص ثالث
۲-اصل و کپی  مدارک مالکیت خودرو
۳-اصل وکپی دوطرف گوا هینامه
۴-اصل یا کپی  برابر اصل شده کروکی مقامات نیروی انتظامی
۵-عکس از مواضع اسیب دیده
۶-پرداخت خسارت به هر میزان الزاما”در وجه مالک خودرو یا وکیل قانونی وی خواهد بود و
۷-بازدید سلامت خودروپس از هرباردریافت خسارت برای ادامه اعتبار بیمه نامه الزامیست .

 

 سفارش آنلاین بیمه بدنه              صفحه اصلی بیمه ایران  

 www.bimehirani.com

*فراننشیز در بیمه نامه بدنه چیست وچگونه محاسبه می شود؟

بطور کلی  منظور ازفرانشیز بخشی از خسارت است که توسط  بیمه گذار تامین می شود که در بیمه بدنه در خسارت سرقت کلی بیست در صد ودر حوادث: حادثه اول ده درصد حداقل پانصد هزارریال حادثه دوم بیست درصد حداقل یک ملیون ریال وحادثه سوم سی در صدحداقل یک ملیون وپانصد هزارریال می باشد.ودلیل وجودی فرانشیز این است که چون بیمه گذار بخشی از خسارت را خود تامین می نماید در حفظ ونگهداری مورد بیمه دقت بیشتری می نماید.

 سفارش آنلاین بیمه بدنه              صفحه اصلی بیمه ایران  

 www.bimehirani.com